Dla inwestorów / Klaster motoryzacyjny / Kontakt

HR i rynek pracy
Landster Business Development Center
Osoba do kontaktu: Tomasz Błaszczyk
Tel: + 48 602 76 01 96
E-mail: t.blaszczyk@landster.pl

Innowacja i kooperacja
InnoCo sp. z o.o.
Osoba do kontaktu: Luk Palmen
Tel: +48 503 73 14 58
E-mail: palmen@innoco-team.com

Biuro „Silesia Automotive” przy KSSE SA
Osoba do kontaktu: Łukasz Górecki
Tel: +48 32 251-07-36
E-mail: lgorecki@ksse.com.pl