Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 05.09.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 28.09.2016 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 28.09.2016 roku, w wyniku których spółka

Sapa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. Mikołajczyka została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów