Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 01.09.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 26.09.2016 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 26.09.2016 roku, w wyniku których spółka

EKOP – ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Fabrycznej 1 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość o łącznej powierzchni 1,4297 ha położoną na terenie Pola Bzia w Jastrzębia-Zdroju, obręb Bzie Górne, karta mapy 1c składającą się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 1519/43, KW GL1J/00029167/. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy do niej prawo własności.

powrót do przetargów