Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 29.08.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 06.10.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 6 padziernika 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 6 pazdziernika 2017 roku, w wyniku których spółka „Way2Web” Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Technologicznej 15 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 10241/7 i powierzchni 1,0569 ha (10569 m2), położonej w Myszkowie przy ul. Przemysłowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb ewidencyjny Myszków, Nr 0005, dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Myszkowie, prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00067260/9.

powrót do przetargów