Przetargi / Zamówienia publiczne / Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważnieniu postępowania. OGŁOSZONY: 09.05.2014

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Na posiedzeniu w dniu 06.05.2014 r. Zarząd Katowickiej SSE S.A. postanowił o unieważnieniu postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”.


powrót do zamówień