Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie dokumentacji projektowej dot. terenu inwestycyjnego w Krapkowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. terenu inwestycyjnego w Krapkowicach OGŁOSZONY: 16.04.2014

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45.


powrót do zamówień