Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC OGŁOSZONY: 24.08.2017

status: OGŁOSZONY

Katowicka SSE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC, w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach".

Załączniki:

SOC_ogłoszenie

Program funkcjonalno-użytkowy

SIWZ_SOC

mapa1

mapa2

powrót do zamówień