Przetargi / Zamówienia publiczne

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy remoncie garaży w Tychach. OGŁOSZONY: 05.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC OGŁOSZONY: 24.08.2017

status: OGŁOSZONY

Katowicka SSE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej...

więcej

Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu w branży górniczo-hutniczej OGŁOSZONY: 16.08.2017

status: OGŁOSZONY

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinasowanie w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej − Departament Funduszy Strukturalnych w konkurs nr...

więcej

Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych. OGŁOSZONY: 12.06.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 30go czerwca 2017 Zarząd Katowickiej SSE S.A. zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania. Szczegóły:

więcej

Wykonanie przeglądów technicznych w siedziebie KSSE w Tychach. OGŁOSZONY: 28.04.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja o wynikach postępowania.

więcej

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy remoncie hali SOC w Tychach. OGŁOSZONY: 28.04.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja o wynikach postepowania.

więcej

Publikacja ogłoszeń prasowych w latach 2017 - 2019 dla potrzeb KSSE S.A. OGŁOSZONY: 28.04.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej

Ochrona mienia w Podstrefie Tyskiej KSSE S.A. OGŁOSZONY: 11.01.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej

Odpowiedzi na pytania w ramach konkursu dot.akceleratora biznesowego KSSENON OGŁOSZONY: 29.12.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup defibrylatorów OGŁOSZONY: 19.12.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze dostawcy

więcej

Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz KSSE S.A.- Podstrefa Gliwicka OGŁOSZONY: 19.12.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

WYNIKI POSTĘPOWANIA

więcej

Nabór na partnera do projektu w konkursie RIT Subergionu Zachodniego OGŁOSZONY: 16.12.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja o wynikach postępowania

więcej

Usługi porządkowe w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. OGŁOSZONY: 25.11.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej

Wykonanie oznakowania pionowego dojazdu do KSSE w Gminie Olesno OGŁOSZONY: 07.11.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej

Unieważnienie postępowania dot. usług porządkowych w budynku KSSE S.A. w Tychach OGŁOSZONY: 03.11.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

więcej