Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Oferta

Medyczny potencjał Śląska

Medycyna i powiązane z nią dziedziny naukowe wpisały się silnie w historię Śląska, a ich dalszy rozwój należy do strategii innowacji i polityki innowacyjnej regionu.  

Dokument strategiczny „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” wskazuje trzy najważniejsze dla Regionu obszary gospodarki. Medycyna, wymieniona wśród energetyki i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, należy do Inteligentnych Specjalizacji Regionu. Celem Inteligentnych Specjalizacji Regionu, których celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej  Śląska.

Opublikowany na początku 2018 roku „Program dla Śląska” obejmuje działania zmierzające w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Wzmacnianie synergii pomiędzy śląskim zapleczem klinicznym, a ośrodkami badawczo-naukowymi i firmami z branży medycznej stanowi odpowiedź na wyzwanie rozwojowe zidentyfikowane w Programie jako wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie.

Śląsk

Jest siedzibą wielu wysoko ocenianych jednostek ochrony zdrowia dysponujących specjalistycznym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą medyczną. Onkologia, kardiochirurgia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne i leczenie oparzeń to specjalności regionalnych jednostek, do których należą:

  • Gliwicki Oddział Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, który należy do największych, nie tylko w Polsce, ośrodków onkologicznych prowadzących na najwyższym poziomie leczenie dla pacjentów z chorobą nowotworową.
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny i jednocześnie akademicki ośrodek, związany bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej wykonała tylko w latach 1985-2015 ponad 37 600 operacji serca u dorosłych i dzieci.
  • Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach to ośrodek przeszczepiania szpiku, w którym dokonano pierwszej w kraju transplantacji szpiku od obcego dawcy i pierwszy raz przeszczepiono szpik od polskiego dawcy niespokrewnionego. Jako jedyny w kraju, katowicki ośrodek posiada akredytację Amerykańskiego Banku Dawców Szpiku.
  • Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym w Polsce ośrodkiem leczącym urazy oparzeniowe i ich następstwa.

Województwo śląskie jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem badawczym w kraju. Jak podaje Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w  2011 r. na terenie województwa śląskiego znajdowało się 286 jednostek badawczo-rozwojowych, co stanowiło 12,9% krajowego potencjału B+R. Wśród regionalnych instytutów badawczych prowadzących badania i prace rozwojowe dla rynku medycznego wyróżnić można:

  • KARDIO-MED SILESIA, który zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii.
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, które prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad polimerami i różnymi formami węgla.
  • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, którego działalność obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej.

W Gliwicach swoją siedzibę ma Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, jeden z Kluczowych Klastrów Krajowych, który wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych producentów wyrobów medycznych w obszarze  W skład Klastra wchodzą cztery główne grupy producentów: rehabilitacji, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, urządzeń diagnostycznych i oprogramowania.

W 2020 roku planowane jest otwarcie Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu przez Politechnikę Śląską, gdzie prowadzone będą prace naukowo-badawcze ukierunkowane na opracowanie nowych technologii i wyrobów medycznych. Strategicznym partnerem projektu jest firma Philips, która zadeklarowała wsparcie w postaci nowoczesnych technologii oraz środków pieniężnych.

Nasi inwestorzy

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij