Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do przetargu - nieruchomość w Częstochowie

OGŁOSZONY: 18.02.2022
status: OGŁOSZONY

Informacja o odwołaniu przetargu

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki”, oznaczonych w obrębie 419-Skorki jako działki nr nr 296/41, 296/33 i 333/10 o łącznej powierzchni 3,7160 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, zaplanowany na dzień 19 kwietnia 2022 r. zostaje odwołany, z przyczyny uchybienia formalnego w zakresie procedury przetargowej.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, na stronie internetowej zarządzającego (www.ksse.com.pl), na stronach internetowych urzędu (bip.czestochowa.pl, www.czestochowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną,

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki”.

 

Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 19.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 

Pełna treść ogłoszenia

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij