Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie na przetarg.

OGŁOSZONY: 22.12.2014
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 24.02.2015 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 24.02.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24.02.2015 roku, w wyniku których spółka PUREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Partyzantów 4 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawa własności niezabudowanej nieruchomości objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej w Myszkowie w rejonie ul. Pułaskiego, o powierzchni 7,7374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW Nr CZ1M/00069669/0, składającej się z czterech działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: - 2062/48, obręb 0005, o powierzchni 3,8404 ha, - 2062/49, obręb 0005, o powierzchni 0,7679 ha, - 2062/50, obręb 0005, o powierzchni 0,8778 ha, - 2062/47, obręb 0005, o powierzchni 2,2513 ha, wraz z udziałem w 1/3 części w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 2062/44, obręb 0005, o powierzchni 0,1309 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW Nr CZ1M/00095942/9, stanowiącej dojazd do nieruchomości objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij