Ogłoszenia i przetargi

II przetarg: Wykonanie okładzin podłogowych drewnianych

OGŁOSZONY: 12.09.2013
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Wykonanie okładzin podłogowych drewnianych w budynku zlokalizowanym przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32 w Żorach.
Numer ogłoszenia: 185357 - 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  S.A.   na posiedzeniu w dniu  03. 10. 2013  r. zapoznał się z wynikami prac komisji przetargowej, której celem było wyłonienie wykonawcy robót budowalnych polegających na wykonaniu okładzin podłogowych drewnianych w budynku zlokalizowanym przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32 w Żorach,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) i postanowił o:

Dokonaniu wyboru oferty złożonej przez TENEO Piotr Gregorczyk, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, która  okazała się najkorzystniejsza z punktu widzenia warunków zapisanych w specyfikacji. Oceniając przedłożoną w postępowaniu ofertę, komisja brała pod uwagę następujące kryteria: cena, termin wykonania robót oraz okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy. Wyłoniony wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę: 200.890,97  PLN NETTO.

Szczegóły

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij