O strefie
O strefie

Województwo Śląskie

 

Powierzchnia

12 333 km2

Liczba mieszkańców

4533,6 tys

Gęstość zaludnienia

367,6 os/ km2

Liczba miast

71

Przeciętne wynagrodzenie

5113,64 zł

Stopa bezrobocia

4,4 %

dane na dzień 31.03.2019 r.

 

Województwo śląskie to jednostka samorządu terytorialnego o powierzchni 12 333,09 km² .
Zamieszkuje je 4533,6 tys osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.  Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym jest więcej miast na prawach powiatu (19) niż powiatów (17). Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce związek metropolitalny – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

 

Główne cechy województwa śląskiego:

 • Związek metropolitalny czyli największy w Polsce zespół miejski- ogromny potencjał inwestycyjny,
 • Infrastruktura transportowa i komunikacyjna sprzyjająca rozwojowi przemysłu.

  Dobre połączenia komunikacyjne zapewniają: -Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”,
  -autostrada A4,
  - droga E40 (trasa europejska),
  -droga E75 (trasa europejska),

 oraz bezpośrednie połączenia kolejowe z takimi miastami jak:

Berlin, Wiedeń, Budapeszt, Bratysława, Praga, Moskwa, Hamburg,

 

mapa 11

 

 

W Gliwicach ulokowany jest port śródlądowy, jeden z elementów Śląskiego Centrum Logistyki. Uważany jest za najnowocześniejszy i najbardziej uniwersalny port śródlądowy w kraju.

Warto również wspomnieć o Międzynarodowym Centrum Logistycznym w Sławkowie, które dzięki terminalowi szerokiego toru połączone jest przez Lwów z kuleją ukraińską i rosyjska, aż w głąb Dalekiego Wschodu.

 

 •   Śląsk to najsilniej uprzemysłowiony region Polski, o specjalizacjach tradycyjnych (górnictwo, hutnictwo, maszynowy), ale poddawany skutecznej restrukturyzacji,

 • W obrębie regionu śląskiego funkcjonują cztery podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wspierające inwestorów w otrzymaniu decyzji o pomocy publicznej,

 • Miasta aglomeracji śląskiej stanowią wspólnie bardzo silny ośrodek akademicki. Główne kierunki kształcenia w województwie odnoszą się do nauk ścisłych i kierunków technicznych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska).

 • Województwo posiada szerokie możliwości inwestowania, co potwierdzają bardzo wysokie oceny potencjalnej, jak i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej dla: gospodarki narodowej, przemysłu kapitałochłonnego, pracochłonnego, handlu, turystyki, pośrednictwa finansowego usług dla biznesu oraz edukacji.

 

 Istotnym punktem dla inwestorów są sektory postrzegane przez władze województwa śląskiego jako sektory strategiczne. Na podstawie strategii rozwoju regionalnego można do nich zaliczyć:

 • sektor MŚP,

 • sektor B+R i wdrożenie nowych technologii,

 • sektor rolno-spożywczy,

 • sektor turystyczny,

 • unowocześnianie tradycyjnych sektorów (węglowy, stalowy, koksowniczy).

  Istotnym czynnikiem dla inwestorów zainteresowanych dokonaniem inwestycji w województwie śląskim, może być lista tzw. sektorów wysokich szans, ustalona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy współpracy z samorządem województwa śląskiego w oparciu o obserwacje tendencji w zakresie napływu inwestycji do tego województwa. Są to sektory:

 

 •  informatyczny,

 • motoryzacyjny,

 • energetyczny,

 • medyczny.

 

Inwestycje te mogą być lokowane w specjalnie przygotowanych na preferencyjnych warunkach atrakcyjnych lokalizacjach oferowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij