Dla Inwestora
Dla Inwestora

Akcelerator biznesowy KSSENON

stopka

 

 

Tytuł projektu

Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach.

 

Cele i efekty projektu

Projekt zakłada budowę centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości - kompleksu 4 hal wraz zagospodarowaniem terenu. Każdy obiekt składać się będzie z 8 modularnych mini hal przemysłowych z komplementarną częścią o charakterze pozaprzemysłowym.

 

Tym, co wyróżnia Akcelerator Biznesowy KSSENON od typowej dzierżawy hal o charakterze deweloperskim, to wzbogacenie kompleksu o część nieprzemysłową i urbanistyczne oraz procesowe wykorzystanie sąsiedztwa biznesu, tak aby stworzyć efekt synergii i samoistnej współpracy wielu uczestników przedsięwzięcia. W części nieprzemysłowej kompleksu planuje się stworzenie przestrzeni dla otoczenia biznesu oraz realizacji działań wynikających z nowych potrzeb i oczekiwań  zarówno przedsiębiorców jak i sektora publicznego. Bliskie otoczenie biznesowe daje więc możliwość integracji dotychczas rozproszonych działań oraz realizacji szeregu aktywności.

 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do uzupełnienia regionalnego ekosytemu innowacji o nowoczesną infrastrukturę przemysłowo-usługową o pramateriach i założeniach funkcjonowania nieobecnych w regionie. Wpłynie na zwiększenie liczby instytucji:

  • wspierających innowacje,
  • współpracujących z ośrodkami B+R.

 Uzupełni także ofertę KSSE o nowe usługi, takie jak:

  • oferowanie małych hal na wynajem,
  • utworzenie Centrum Kompetencji (nowoczesne kadry dla gospodarki, TIK np. VR),
  • utworzenie Centrum Coworkingu.

 

Będzie to miało przełożenie na intensyfikację współpracy aktorów regionalnego ekosystemu innowacji, optymalizację warunków dla kreowania innowacji, wzrostu działalności podejmowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionu, identyfikacji specjalizacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, zwiększenia kompetencji podmiotów działających na rzecz przedsiębiorstw.

 

Źródła finansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet I Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji)

 

Wartość projektu – 77 712 211,80 zł brutto

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 40 885 000,00 zł

 

Strona internetowa projektu: kssenon.pl

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij