Dla Inwestora
Dla Inwestora

Silesia Smart Systems - Hub Innowacji Cyfrowych

Silesia Smart Systems to platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i uczelni, skupiającą się na wsparciu przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. SILESIA SMART SYSTEMS wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe, które chcą przejść transformację cyfrową, z wykorzystaniem technologii w wyższej wymienionych obszarach, lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Nasze główne obszary specjalizacji:

  1. Automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
  2. Cyberbezpieczeństwo,
  3. Technologie przyrostowe i nowe materiały dla druku 3D,
  4. One-stop-shop - działanie horyzontalne miękkie, szkoleniowe i doradcze, które przygotowują przedsiębiorców do transformacji cyfrowej na każdym etapie procesu.

Część działań przygotowujących do podjęcia tej inicjatywy KSSE przeprowadziła w ramach Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Po dwóch latach działań pilotażowych i pracy z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym ekosystemem Przemysłu 4.0 na Śląsku, jak również na poziomie krajowym i europejskim, doszliśmy do następujących wniosków:

  • Poziom cyfryzacji w Polsce pozostaje nierównomierny. Wykorzystanie technologii cyfrowych, jak i ich świadomość, są bardzo zróżnicowane w zależności od wielkości firmy, sektora i lokalizacji.
  • Zbyt wolne upowszechnianie się technologii cyfrowych zagraża zdolności do konkurowania w gospodarce globalnej, wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz jest źródłem nierówności.
  • Pojawiają się nowe możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (Program Cyfrowa Europa, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), których odpowiednie wykorzystanie pozwoli na wpisanie się w realizację założeń polityki regionalnej, jak i strategii europejskich.

Aby skutecznie realizować powyższe założenia podjęliśmy decyzję o przemodelowaniu i rozszerzeniu inicjatywy. Nawiązaliśmy współpracę z ośmioma partnerami:

Liderem konsorcjum jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Wszyscy członkowie konsorcjum realizowali lub realizują projekty europejskie, w tym projekty dotyczące doskonalenia usług wsparcia w obszarze transformacji cyfrowej. Doświadczenia poszczególnych partnerów zostaną włączone we wspólnie wypracowany pakiet zestandaryzowanych usług, tak aby w pełnym zakresie pełnić rolę one-stop-shop dla naszych klientów.

 

Strona DIHa Silesia Smart Systems

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij