Ogłoszenia i przetargi

Zakup usług szkoleniowych w ramach planu szkoleń dla zespołu koordynatora klastr

OGŁOSZONY: 08.11.2021
status: ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/POIR.02.03.07-24-0001/21

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla członków zespołu koordynatora klastra SA&AM w okresie 01.11.2021 – 31.12.2023, zgodnie z programem obejmującym minimalne zagadnienia kluczowe i warunkami zapytania.

Zapytanie ofertowe opublikowano na Bazie konkurencyjności pod numerem: 2021-28962-77337

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77337


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ze względu na konieczność zmodyfikowania zapisów treści zapytania, w szczególności zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wymagań w stosunku do oferentów oraz kryteriów oceny ofert. Decyzja o unieważnieniu jest zgodna  z zapisami Zapytania ofertowego nr 07/POIR.02.03.07-24-0001/21-00 w części VII Unieważnienie postępowania.

Powyższe powoduje iż dalsze działania związane z wyborem Wykonawcy zostały wstrzymane. W celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowego dostępu do ogłoszenia wszystkim potencjalnym oferentom, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. Zmodyfikowane zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej KSSE. Dziękujemy wszystkim firmom za złożone oferty.

Informacja o unieważnieniu wraz z protokołem umieszczona w Bazie Konkurencyjności pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77337?sekcja=oferty

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij