Ogłoszenia i przetargi

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

OGŁOSZONY: 16.11.2021
status: ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/POIR.02.03.07-24-0001/21

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług” realizowanego w ramach poddziałania 2.3.7 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wszelkie materiały muszą być zgodne z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji opublikowanym na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Og%C3%B3lne%20zasady oraz uwzględniać standardy przygotowywania i publikowania treści oraz projektowania serwisów internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG2.1 na poziomie AA. Materiały powinny uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania materiałów informacyjnych i marketingowych zapewniając możliwość korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zapytanie opublikowani na Bazie konkurencyjności pod numerem: 2021-28962-79289

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79289


Wybór oferty najkorzystniejszej:

Nazwa i adres Oferenta: STUDIO A Sp. J Kojder, ul. Wita Stwosza 6/9, 40-036 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Ofertę Wykonawcy uznano za najkorzystniejszą ze względu na uzyskanie największej liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów wyboru ofert – 100 punktów (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100).

 

Szczegóły oceny wraz z protokołem z wyboru ofert opublikowane na Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79289?sekcja=oferty

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij