Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do składania ofert- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe

OGŁOSZONY: 22.03.2021
status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia:

            „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na terenach inwestycyjnych w Prudniku, będącej przedłużeniem ul. Przemysłowej. Inwestycja obejmuje: budowę drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem drogi, oświetleniem, chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową, a także budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kanału technologicznego, dla obsługi terenów inwestycyjnych w Gminie Prudnik, zlokalizowanych pomiędzy ul. Przemysłową, a ul. Nyską, Towarową i Prężyńską.”

w trybie zapytania o cenę, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu.

Informujemy również, że zapytanie to nie jest prowadzone w trybie zamówienia publicznego, a w oparciu o Regulamin KSSE dotyczący udzielania zamówień.

 

Prosimy o złożenie oferty osobiście lub przesłanie jej pocztą tradycyjną do dnia 12.04.2021 do godziny 12.00 wraz z zaparafowanym projektem umowy.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5

 


Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij