Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowe na wykonanie projektu

OGŁOSZONY: 22.06.2022
status: OGŁOSZONY

W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjno-ciśnieniowego do odprowadzania ścieków komunalnych z siedlisk: Księży Las i Komorniki w Gminie Ujazd do istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Ujeździe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

 w trybie zapytania o cenę, zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu.

Prosimy o złożenie oferty osobiście lub przesłanie jej pocztą tradycyjną do dnia
11.07.2022 (poniedziałek) do godziny 12.00 wraz z zaparafowanym projektem umowy (zał.4 do oferty) na adres:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podstrefa Gliwicka, ul. Rybnicka 29, 44-100 Gliwice


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij