Dla Inwestora
Dla Inwestora

Europejskie rozwiazania w zapewnianiu efektywnej współpracy edukacji i biznesu sektora automotive

 Erasmus +

KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
ID formularza KA210-VET-9B2DADD9

PL01 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kwota projektu - 60 000,00 Euro

 

Partner wiodący - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Organizacje partnerskie:

 1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Republika Czeska
 2. Stredna priemyselna skola, Ul. SNP 413/8, Myjava, Słowacja, Trenčiansky kraj

Cele projektu:

 1. Zmiana podejścia kadry kierowniczej szkół VET i nauczycieli oraz pracodawców sektora automotive do mechanizmów i chęci nawiązywania i utrzymywania stałej współpracy pomiędzy edukacją a biznesem.
 2. Zwiększenie wiedzy kadry kierowniczej i nauczycieli VET oraz pracowników firm nt. skutecznych, innowacyjnych metod nawiązywania i podtrzymywania trwałej współpracy, służącej dostosowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Rezultaty projektu:

 1. Upowszechnienie modeli współpracy i innowacyjnych podejść do tworzenia skutecznych i trwałych relacji pomiędzy szkołami VET i biznesem sektora automotive, które pozwolą na prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół VET oraz pracowników firm sektora automotive w zakresie nawiązywania trwałych partnerstw w celu zapewnienia dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego u pracodawców i zapewniania kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 2. Poprawa komunikacji pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami, a tym samym możliwość tworzenia w szkołach i u przedsiębiorców lepszych warunków do kształcenia zawodowego w realnych warunkach pracy u pracodawców.

Grupy docelowe:

 1. Kadra kierownicza i nauczyciele szkół VET odpowiedzialni za zapewnienie dobrej jakości kształcenia w zawodach ważnych dla sektora automotive.
 2. Pracodawcy i pracownicy firm tego sektora działający w krajach organizacji partnerskich projektu.

Pośrednie grupy docelowe:

 1. Przedstawiciele organów prowadzących szkoły, a zatem przedstawiciele administracji nadzorującej szkolnictwo zawodowe, ponieważ niejednokrotnie od ich decyzji zależą formalne decyzje i mozliwości w nawiązywaniu relacji z przedsiębiorcami.
 2. Uczniowie szkół zawodowych automotive, którzy dzięki udziałowi ich nauczycieli w szkoleniach prowadzonych w oparciu o programy wypracowane w projekcie będą mieli szanse skorzystania z lepszej oferty kształcenia praktycznego pod okiem doświadczonych pracodawców, w postaci staży praktyk i innych form dualnej edukacji zawodowej.
 3. Instytucje otoczenia biznesu, w tym izby handlowe, czy agencje zatrudnienia oraz inne instytucje edukacyjne, które będą mogły wykorzystać wypracowane w czasie projektu rezultaty.
 4. Politycy i decydenci odpowiedzialni za system edukacji.

Działania:

 1. Opracowanie narzędzi do case study (diagnoza).
 2. Przeprowadzenie case study z udziałem przedstawicieli szkół VET i (dużych, średnich, małych) pracodawców automotive z krajów partnerskich - 3 seminaria.
 3. Opracowanie na podstawie analizy case study Internetowego Katalogu dobrych praktyk, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych
  w krajach partnerskich, w nawiązywaniu i podtrzymaniu współpracy szkół VET z biznesem automotive.
 4. Przygotowanie konspektu warsztatów roboczych dla pracodawców automotive z krajów partnerskich.
 5. Przeprowadzenie warsztatów roboczych z pracodawcami automotive z krajów partnerskich - 3 seminaria.
 6. Opracowanie programów warsztatów dla przedstawicieli szkół VET: kadry kierowniczej i nauczycieli oraz pracodawców automotive na  podstawie zebranego materiału.
 7. Zorganizowanie międzynarodowej Konferencji upowszechniającej rezultaty projektu w formie on-line dla szkół i przedsiębiorców  automotive z UE.
 8. Upowszechnianie i udostępnianie rezultatów projektu.

 

 

Case study z udziałem przedstawicieli szkół VET i (dużych, średnich, małych)
pracodawców automotive z krajów partnerskich - 3 seminaria.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

27-28 paździenika 2023 r.

POLSKA

20230627_163738

20230627_164205

 20230628_104807

20230628_104823

IMG-20230628-WA0014

IMG-20230628-WA0015

 

Střední průmy slová škola a Obchodní akademie, Bruntál

20-21 września 2023 r.

REPUBLIKA CZESKA

20230920_154031

IMG-20230920-WA0000

IMG-20230920-WA0005

IMG-20230920-WA0006

 

Stredna priemyselna skola, Myjava

25-26 października 2023 r.

SŁOWACJA

20231025_143454 

20231025_143501

 20231025_152015

 20231025_180656

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij