Dla Inwestora
Dla Inwestora

Śląskie. Zawodowcy

logo_fe_flaga-pl_wsl_uefs

 
 
 
Śląskie. Zawodowcy

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane efekty projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego.
  2. Poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
  3. Powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe. Sieci przyczynią się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i uczniów/uczennic.
  4. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię społeczną.


Wartość projektu: 18 186 586,50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 458 598,52 zł

Geneza i przesłanki projektu

- trudności organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego w diagnozowaniu potrzeb, opracowywaniu ofert i programów edukacyjnych;

- brak dialogu między sferą edukacji a biznesem;

- niedostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

- niezadawalający poziom współpracy szkół z pracodawcami przy tworzeniu i realizacji ofert edukacyjnych;

- niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia praktycznego;

- trudności szkół w pozyskiwaniu pracodawców do współpracy w realizacji staży i praktyk zawodowych;

- szczególnie niski udział praktycznej nauki zawodu w programach nauczania dla techników;

- niski poziom koordynacji działań na poziomie województwa (sieciowanie najważniejszych aktorów ze strony pracodawców, struktur regionalnych
i nauki);

- niska świadomość walorów i zalet szkolnictwa zawodowego;

  • panująca negatywna opinia nt. szkolnictwa zawodowego.

 

INFORMATOR dot. organizacji staży zawodowych

 


Zawodowcy_poziom_yellow Strona Lidera projektu Śląskie. Zawodowcy
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij