Dla Inwestora
Dla Inwestora

Ścieżka samozatrudnienia

stopka

 

 

 1. Rekrutacja. Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

 1. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

  - szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspektów formalno-prawnych, biznes planu, zarządzanie finansami, marketingu.

  - pomoc oficera dotacyjnego w zakresie tworzenia biznes planu.

 2. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

  - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane

  z uruchomieniem działalności) w kwocie 23.050,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

  - finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu, tj. 2.800 zł miesięcznie.

  - finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu, tj. 2.800 zł miesięcznie.

  Uzyskanie dofinansowanie poprzedzone będzie wniesieniem stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

  W ścieżce weźmie udział 19 osób. Ścieżka skierowana jest w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia.

   

  W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

  - posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

  - zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

  - zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

  - zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

   

 

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij