Dla Inwestora
Dla Inwestora

O projekcie

„Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo -hutniczej”

 

Konkurs nr: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 pn. „Przygotowanie rozwiązań  w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”.

Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji

Działanie: 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Okres realizacji: styczeń 2018 r. -  grudzień 2019 r. 

Projekt realizowany w partnerstwie

 • Główny Instytut Górnictwa
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej 

 

Cele projektu

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy.

Zadania w projekcie

 1. zbadanie kosztochłonności realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach,
 2. opracowanie modelowych  programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów prowadzących kształcenie na poziomie technika (w dwóch wariantach: szkoła -pracodawca i szkoła – ckp - pracodawca),
 3. pilotaż wypracowanych rozwiązań,
 4. opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziami ich weryfikacji.

W ramach projektu zostanie wypracowanych 7 modelowych programów praktycznej nauki zawodu  w ramach branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej,  dla zawodów:

 • technik wiertnik,
 • technik górnictwa podziemnego,
 • technik górnictwa odkrywkowego,
 • technik górnictwa otworowego,
 • technik przeróbki kopalin stałych,
 • technik odlewnik,
 • technik hutnik.

 

Istotą jest to, aby opracowane w projekcie produkty  były zgodne z obowiązującym prawem oświatowym i możliwe do zastosowania w praktyce szkolnej, a tym samym, aby były możliwe do zarekomendowania Ministerstwu Edukacji narodowej na poziomie rozwiązań systemowych.

 

Wskaźniki rezultatu

Liczba szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 21

 

Wskaźniki produktu

 1. Liczba zawodów, dla których zostaną wypracowane rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 7
 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 3
 3. Liczba przeprowadzonych pilotaży – 2

Wartość projektu 1 025 000, 00 zł

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij