Dla Inwestora
Dla Inwestora

O projekcie

 

logo 6

 

„ENERGIA”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Poddziałanie 7.4.3 – „Outplacement – projekt pozakonkursowy”

 

Lider projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Partner projektu - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.

 

Okres realizacji projektu - 01.12.2021 – 31.12.2023 Zakończony

Cel projektu - Jak najszybsze ponowne podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia, a dodatkowo uzyskanie służących temu kwalifikacji lub kompetencji przez 225 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych lub przedsiębiorstw z nimi powiązanych, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

 

Zadania realizowane przez KSSE:

1) Pośrednictwo pracy – pozyskiwanie informacji z przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego dotyczących zapotrzebowania na pracowników i przedstawianie propozycji zatrudnienia Uczestnikom projektu. Ponadto pomoc w sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej na konkretne miejsce pracy oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej

2) Szkolenia w Podmiotowym Systemie Finansowania – organizacja dla Uczestników projektu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje / kompetencje przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych oraz wypłata stypendiów szkoleniowych 

 

Zadania realizowane przez WUP:

1) Rekrutacja i doradztwo zawodowe – rekrutacja Uczestników projektu, a następnie diagnoza sytuacji zawodowej i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). W indywidualnych przypadkach: możliwość wsparcia psychologicznego w zakresie samooceny, wiary we własne możliwości, efektywności procesów decyzyjnych oraz przezwyciężania barier związanych ze zmianami

2) Subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie / doposażenie stanowisk pracy; staże; dodatek relokacyjny – proponowane formy wsparcia umożliwiają uzyskanie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, jak również niwelują barierę geograficzną w podjęciu zatrudnienia (dodatek relokacyjny) i tworzą finansową zachętę dla pracodawcy na stworzenie miejsca pracy (wyposażenie / doposażenie). W razie potrzeby: wsparcie towarzyszące w postaci opieki nad osobami zależnymi

 

Budżet projektu: 10 000 000 PLN, w tym dofinansowanie EFS: 8 500 000 PLN

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij